AEGEE – Avrupa Öğrencileri Forumu

Avrupa’nın en büyük disiplinlerarası öğrenci organizasyonlarından biridir. Tüm fakülte ve disiplinlerden gelen 18-35 yaş arasındaki bütün öğrencilere ve gençlere açık olan AEGEE, politik olarak bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Building exterior in Toronto, Canada

Yöntemlerimiz

Geleceğin Avrupa’sı hayalimizi gerçekleştirmek için neler yapıyoruz?

Kültürlerarası Değişim

AEGEE, karşılıklı anlayışı güçlendirmek için farklı sosyal çevrelerden gelen gençlerin çeşitli kültürel farklılıkları tanıması ve öğrenmesi için bir alan yaratır.

AEGEE, sosyal hareketliliği destekleyerek gençleri sınırları aşmaya ve yeni arkadaşlar edinmeye, klişeleri kırmaya ve hoşgörü, saygı ve dayanışmayı güçlendirmeye teşvik eder.

Kişisel Gelişim ve Yaygın Eğitim

AEGEE, yaygın eğitim ve formal olmayan öğrenme yoluyla üyelerinin gelişimi için öğrenme fırsatları sağlar.

Üyelerimiz, eğitimlere ve atölyelere katılmanın yanı sıra organizasyon içinde aktif katılım sağlayarak gelecekteki yaşamları için yararlı olacak yeteneklerini (liderlik becerileri, iletişim becerileri ve takım yönetimi gibi) geliştirirler.

Tematik Projeler

Yerel veya uluslararası olan tematik projeler, AEGEE üyeleri tarafından geliştirilen girişimlerdir.

AEGEE üyeleri, Avrupa toplumundaki güncel zorluklarla uğraşırken gençler arasında farkındalık yaratır ve öğrenci bakış açısından da çözümler üretirler.

Bu çalışmanın sonucu AEGEE’nin hem içinde hem de dışında bir etkiye sahiptir.

Savunuculuk ve Politika Geliştirme

AEGEE, Avrupalı öğrencilerin fikirlerini toplar ve bunları daha büyük hak savunuculuğu platformlarında temsil eder.

Ayrıca AEGEE, öğrencilere ve gençlere, yaşamlarında sahip oldukları Avrupa politikalarının ve bu politikaların sundukları fırsatların etkileri hakkında gençlere bilgi verir.

Tartışma Forumu

AEGEE, genç Avrupalılar için ortak bir zemin bulmak amacıyla gençlerin Avrupalı bir bakış açısı ile farklı bakış açılarını tartışmaları ve fikir alışverişinde bulunmaları için onlara bir alan sağlar. Bu fikir alışverişi tüm faaliyetlerimizde gerçekleşir ancak bu faaliyetlerin en yoğun gerçekleştiği yerler çalışma grupları, konferanslar ve genel kurullardır (EBM & Agora).

An array of resources

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Études Architect App

  • Collaborate with fellow architects.
  • Showcase your projects.
  • Experience the world of architecture.
Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Études Newsletter

  • A world of thought-provoking articles.
  • Case studies that celebrate architecture.
  • Exclusive access to design insights.

“Études has saved us thousands of hours of work and has unlocked insights we never thought possible.”

Annie Steiner

CEO, Greenprint

Watch, Read, Listen

Join 900+ subscribers

Stay in the loop with everything you need to know.